Mesafeli Satış Sözleşmesi
TR / EN
Sepetim ( 0 ) Giriş Yap
Giriş Yap/a> Kayıt Ol

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR

SATICI:

Satıcı İsim/Unvanı: ASORTİE MOBİLYA DEKORASYON BİLİŞİM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş

Satıcı'nın Açık Adresi: Masko Mobilya Kenti 4B Blok No:11-13 İkitelli – İstanbul
Satıcı’nın Telefonu: +90 212 675 04 46 
Satıcı Mersis No: 0091052698900010


ALICI:
Adı – Soyadı: […]
Adresi: […]
Telefon: […]
E-Posta: […]

Tc: […]

 

SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, Alıcının Satıcıya ait www.theslash.com.tr alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KV dahil)

Kargo Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

0 TL

[…]

[…]

 

ÖDEME VE TESLİMAT ŞARTLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli: […]

Kargo Ücreti: 0 TL

Kargo Dahil Toplam Bedeli: […]

Ödeme Şekli: [Havale/EFT] [Kredi Kartı] […]

Taksit Sayısı: […]

Alınan Vade Farkı: […]

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: […]

Ek Masraf: Yok

Teslimat Adresi: […]

Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin Satıcıya ulaşmasını takip eden, yasal 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

Söz konusu ürün bedeli, The Slash tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşmeye konu ürünün(lerin) teslimatı için Sözleşmenin ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Site’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

Malın teslimatı, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 14 (ondört) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Sitede yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve verdiği siparişin ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ anlamına geldiğinin bilincinde olduğunu, kabul ve beyan eder.

Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilir.

SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını, siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurarak ve Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı tarihte veya o tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder. Alıcı iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı'nın iade halinde malı Satıcı'ya göndereceği kargo şirketi: Yurtiçi Kargo

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Satıcının uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Satıcı The Slash, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu”dur.

İşbu Sözleşmenin ifası amacıyla Alıcı tarafından Satıcıya iletilen kişisel veriler, Sözleşmeye konu siparişin ifası, ürün / hizmetlerin teslimi, fatura kesilmesi, ödeme takibi, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesi, üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ve Sitenin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıylaKanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve bu amaçlarla Satıcının şirket içi departmanları / birimleri arasında veya iş ortaklarına, tedarikçilerine, grup şirketlerine, şirket yetkililerine, çalışanlarına, hissedarlarına, danışmanlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, veya yasal olarak zorunlu kılınan ve/veya izin verilen kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine yine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler,sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, yalnızca Site üzerinden Alıcı’nın üye olurken girdiği bilgilerle sınırlı olarak, ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Satıcının hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, akdedilen mesafeli satış sözleşmesinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve Alıcının temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Satıcının meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dahilinde işlenmek üzere toplanmaktadır.  

Alıcı, Sözleşmenin en başında yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak Satıcıya başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Alıcı tarafından Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

FİKRİ MÜLKİYET

Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nınanlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'yaaittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcıya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı ve Satıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşmeden doğan ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında vb. tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcıya doğrudan veya Site üzerinden iletebilirler. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

 

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

İşbu sözleşme metni, akdedilmesinin hemen akabinde Satıcının iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde customer@theslash.com.tr e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşmenin nüshasına erişimini Satıcıdan talep edebilir.